Program 7 Międzynarodowej Konferencji Nawożeniowej

 

10:00 Otwarcie Konferencji
10:30 Dr hab. Paweł Wójcik, Instytut Ogrodnictwa – „Zasady racjonalnego nawożenia sadów”
11:00 Dr Jacek Filipczak, Instytut Ogrodnictwa – „Rola krzemu w produkcji truskawki deserowej w warunkach polowych”.
11:30 Przerwa kawowa
12:00 Dr Krzysztof Klamkowski, Instytut Ogrodnictwa –  „Metody pomiaru wilgotności gleby.”
12:30 Wiesław Ciecierski, Intermag - „Wpływ jonów tytanu na kwitnienie roślin ogrodniczych”.
13:00 Mgr Jarosław Kuklewski, FruitAkademia – „Analiza gleby, podstawą do prawidłowego nawożenia, poprawy jakości i wielkości plonu.”
13:30 Przerwa obiadowa
14:30 Ivan Tapia, COMPO Expert GmbH – „Skuteczność dokarmiania dolistnego roślin w zależności od ich stanu fizjologicznego oraz morfologii liścia.”
15:30 Prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa – „Technika i technologia nawadniania i fertygacji roślin sadowniczych.”
16:00 Zakończenie konferencji