Organizator konferencji:

Ryszard Marczak
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 05-660 Warka
tel. 048 665 10 00, fax. 048 665 10 30
e-mail: ryszard.marczak@zzowarka.pl